Home

TiensTiens

De andere k[r]ant van Gent

This page is a part of an online version of Tiens Tiens.

Laatste Tiens-
Tiens

Laatste TiensTiens
Eerste DZJOEF

TiensTiens 29 cover
Na acht mooie jaren zet TiensTiens er een punt achter. In de plaats komt een nieuwe stadskrant, DZJOEF, gedragen door een nieuwe groep vrijwilligers. Dit is dan ook een dubbelnummer: de laatste TiensTiens én de eerste DZJOEF. TiensTiens bedankt haar lezers!

Kom eens langs

Maandelijkse Bijeenkomst

Momenteel zijn er geen gegevens over bijeenkomsten.

Ontvang TiensTiens in je bus

Ontvang TiensTiens in je bus

Momenteel is het niet mogelijk om een abonnement te nemen.

Vind- plaatsen

Vindplaatsen

De stadskrant TiensTiens ligt gratis voor het grijpen op diverse plaatsen in de stad. We zorgen het hele jaar door voor een zo breed mogelijke verspreiding.

De vindplaatsen van het laatste nummer vind je op de website van DZJOEF.

TiensTiens 29

Edito: Ieder einde is een nieuw begin

“We weigeren een passieve rol aan te nemen”. Zo schreven we in drukletters in het nulnummer van TiensTiens in 2005. Vandaag mogen we met de hand op het hart zeggen dat deze uitspraak geen dode letter gebleven is. Acht jaar lang publiceerden we tot vier keer per jaar een gratis stadskrant boordevol kritische analyses over de stedelijke actualiteit, diepgravende interviews met dwarse denkers, averechtse verhalen uit de rijke geschiedenis van Gent, prikkelende stadsfoto’s en beeldverhalen en nog zoveel meer. We gaven progressieve organisaties, buurt- en actiecomités een platform en een stem in het stedelijk debat. Met ‘Stoot van de Stad’ brachten we gedurende een aantal jaren TiensTiens bij onze lezers door debatten, theater en interventies in de publieke ruimtes. Onze inbreng in het Gentse stadsdebat werd gesmaakt. Getuige daarvan de vraag om deel te nemen aan allerlei debatten, advies te geven over stedelijke uitdagingen aan lokale overheden en middenveldorganisaties, te zetelen in klankbordgroepen en voor studenten te gaan spreken.

TiensTiens 29

Groot onderhoud: Baas in eigen buik!

“Het abortusverhaal heeft niets aan relevantie ingeboet.”

Lucie Van Crombrugge en Vicky Claeys getuigen.

TT29_abortus.jpg

Eén espresso shot en twee capuccino’s. Nog voor we bediend zijn is het gesprek al goed op dree. Lucie Van Crombrugge was jarenlang coördinator van het Gents abortuscentrum Kollektief Antikonceptie, Vicky Claeys was directeur van de Federatie CGSO (vandaag Sensoa) en staat nu aan het hoofd van de International PlannedParenthoodFederation – European Network. Ze kennen elkaar van de wilde jaren, toen er nog een algemeen verbod op abortus was. Baas in eigen buik, dat was de slogan waarmee ze de straat optrokken.

TiensTiens 29

Gangmakers: Het A-woord

zotvanallochtoon.jpg

De afschaffing van het woord ‘allochtoon’ is niet zomaar een stunt. Er ging een lang proces aan vooraf. “De afschaffing van ‘allochtoon en autochtoon’ is een symbolische speerpunt. Men moet echter wel het héle verhaal erkennen. Zo niet, dan doet men geen recht aan de Gentse Lente”, meent Pascal Debruyne, medeauteur van de conceptnota voor het Gentse college.

TiensTiens 29

Gangmakers: Vlaanderen beefdege

n-ga.jpg

De voorvechters van een onafhankelijk Vlaanderen kunnen nog iets leren van Gent. Eind maart is het alweer 5 jaar geleden dat onze stad zich afscheurde van de rest van het land. Jan Hoet werd keizer van de stadstaat gekroond en alle West-Vlamingen moesten een hoofddoek aan. Fiere boosdoeners waren de jongens en meisjes van de Nieuw-Gentse Alliantie. We blikken terug op zes maanden kolderieke terreur met Jan Beke (voorzitter), Edmond Cockuyt (partijideoloog) en Arne Loccufier (chef van de ‘Gentse Militanten Orde’).

TiensTiens 29

Terugblik: Een stem voor de stad

Ik blik met genoegen terug op de woelige beginperiode van TiensTiens.

Met Victoria Deluxe stonden we mee aan de wieg van deze stadskrant vanuit een sterk verlangen naar meer discussie en debat. Gent lijkt immers tot op vandaag het slachtoffer te worden van haar ‘progressief’ imago: het gaat goed in Gent, Gent is een fijne stad om in te wonen, in Gent heerst er een rebelse sfeer,…

TiensTiens 29

Terugblik: TiensTiens - What’s in a name?

Eind 2004.

De beslissing om een krant te maken was reeds genomen. Een krant om een andere stem te laten horen, om bepaalde thema’s meer onder de aandacht te brengen, om kritisch te zijn, maar ook om een bijdrage te leveren aan de Gentse samenleving en samenlevingen in het algemeen.

Over de structuur en de inhoud was reeds (veel) gepraat. Die avond zou er in de vroegere locatie van Victoria DeLuxe over de naam gebrainstormd worden.

TiensTiens 29

Terugblik: Tegenspraak, ruis en plezier

“Waar twee of meer mensen samenzitten om het gesprek aan te gaan over hun omgeving, daar krijgt het politieke gestalte. Want echt handelen, dat de wereld verandert, kan je nooit alleen.” Deze wijsheid van Hannah Arendt is nog altijd actueel. Het politieke krijgt vorm in de publieke ruimte als er sprake is van een pluraliteit aan visies op de werkelijkheid. Deze publieke ruimte vat de filosofe op als een ‘tussenruimte’ (inter-esse). Dit ‘tussen-in’ is iets dat gemeenschappelijk is aan mensen en hen tegelijkertijd verbindt en scheidt: in het geval van TiensTiens de stad Gent.

TiensTiens 29

Waar gebeurd: Het rebelse Gent - mythe of werkelijkheid?

TT29_gentopdekop.jpg

Gent is een rebelse stad, dat weet zelfs de onnozelste reisgids. Maar klopt dat imago of is het enkel het resultaat van een uitgekiende citymarketing? Een reis door 1500 jaar Gentse geschiedenis.

Webartikel

Gent: te weinig stad

Inleiding Gentse Feestendebat 23 juli

‘Zoveel stad’. Met dit promotielogo verkopen Gent en haar organisaties zich sinds 2010 als merk aan de buitenwereld. ‘Zoveel stad’ moet de vele gezichten van Gent in de kijker zetten. De stelling die ik hier wil verdedigen is dat Gent vandaag niet genoeg stad is. Om meer stad te worden heeft Gent nood aan een stadsdebat. Dat stadsdebat moet de komende zes jaar onder meer gaan over de verarming en verkleuring van de stad, over de groei van de stedelijke bevolking en over de noodzaak van een verkeersleefbare stad. Maar de uitdaging om Gent meer stad te maken kan niet enkel in Gent aangepakt worden. Gent kan pas meer stedelijk worden als ook Vlaanderen zich stedelijk gaat opstellen. Daar ligt een grote uitdaging voor Gentse en andere stedelijke politici en middenveldorganisaties.

TiensTiens 28

Verkiezingsspecial: Mobiliteit

Kansen voor stedelijke leefbaarheid en co-mobiliteit

Een middelgrote stad als Gent biedt enorme kansen voor duurzame mobiliteit. Tal van voorzieningen en jobs bevinden zich in of vlakbij de woonwijken. Bovendien leent de structuur van de stad zich goed voor de organisatie van openbaar vervoer. Grote afstanden afleggen is dus niet nodig, net zomin als het nemen van de auto voor elke verplaatsing.